Цялостно планиране и координация на събития


Цялостното планиране и координиране на едно събитие е изключително важен и комплексен процес, който включва различни етапи и дейности, необходими за успешното осъществяване на всяко събитие. Нашият екип предлага пълно съдействие и координация във всички етапи на реализиране на вашите идеи.

Ние ще ви помогнем да:

  • Определите целите и обхвата на събитието, аудиторията, неговия вид и продължителност. Ще изградим с вас подходяща концепция, която да спомогне реализирането на вашите идеи, определяйки конкретни параметри за всяко събитие.
  • Ще съдействаме при определянето на бюджет и изготвянето на финансов план за вашето събитие
  • Ще ви помогнем да изберете най-добрата локация за вашия специален повод
  • Ще планираме програмата, съдържанието и графика, съобразни с всички говорители, изпълнители, специални гости, лектори, презентации, ритуали и всякакви други активности
  • Ние ще ви окажем пълно съдействие в комуникацията преди и координацията по време на събитието