Подробният сценарий и следването на предварително създаден детайлен график е гаранция за успешното протичане на всяко събитие. Нашият екип прилага дългогодишния си опит и професионализъм в изготвянето на персонални подробни сценарии, съобразени със спецификата на вашето събитие, лични идеи и предпочитания.

Какво е сценарий?


Сценарият е подробен план за последователността на дейностите, които се случват по време на конкретно събитие. Той служи за насока и ориентир на всички участници, организатори, водещи, изпълнители, гости, с цел осигуряване и гарантиране на гладкото протичане на всичко планирано.

Сценарият включва:

  • Времева рамка и график
  • Разпределяне на времето за всички активности
  • Представяне, въвеждане, начална презентация
  • Структуриране на съдържанието и всички елементи
  • Информация за всички дейности, гости, изпълнители и тяхното разпределение във времето
  • Планиране на интерактивни моменти и комуникация с гостите
  • Определяне и описание на всички технически детайли за цялото събитие
  • Закриване, финал, поздравления, благодарности